Aktualności


Jubileusz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej !


Siec współpracy i samokształcenia pedagogów I spotkanie ! 09-21
Program profilaktyczno - wychowawczy szkoły - materiały do pobrania ! 09-19
Warszawa: Konferencja dla historyków ! 09-18
ORE: Najnowsze wieści dla nauczycieli ! 09-18
MEN:Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – MEN odpowiada. 09-15
Grupa Wsparcia Rodziców - I spotkanie w roku szkolnym 2017 2018 ! 09-14
MEN: Ucvzeń ze SPE w szkole. 09-13
Konkurs na hasło z okazji Jubileuszu 50 - lecia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 09-07
MEN: Indywidualne zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnościami w szkole - nowe podstawy prawne ! 09-07
Program profilaktyczno - wychowawczy szkoły ! 09-01