Aktualności


1.04.2017 r. - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu !


Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli alternatywnych form edukacji i nauczania ! 03-22
Międzynarodowy Dzień Zespołu Downa ! 03-22
MEN: List do dyrektorów i nauczycieli. 03-22
Sppotkanie dla nauczycieli świetlic szkolnych. 03-20
MEN: Ramowe plany nauczania podpisane. 03-20
Program badań przesiewowoych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich. 03-17
MEN: Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potzrebami edukacyjnymi. 03-17
VIII ogólnopolska akcja ekologiczna. 03-16
Dyplomy i nagrody z konkursu,,Dzień Bezpiecznego Internetu" rozdane. 03-10
Zaświadczenia do odbioru. 03-09