Zaświadczenia do odbioru !


W sekretariacie PCE można odebrać zaświadczenia ze szkoleń:
1. Narkotyki i nastolatki.
2. Jak radzić sobie z prowokacyjnymi zrachowaniami uczniów.
3. Wykorzystanie Internetu w nauczaniu matematyki.

                                        Serdecznie zapraszamy !