Projekt pilotażowy w ramach Programu PO WER !


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kamiennej Górze bierze udział w szkoleniach dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach projektu pilotażowego.

  Celem szkoleń jest przygotowanie pracowników poradni do stosowania zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego (TROS-KA) oraz standardów pracy PPP.

Tematyka szkoleń będzie obejmowała m.in. takie zagadnienia jak:

  • Stosowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA.
  • Prowadzenie diagnozy funkcjonowania ucznia, jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych z uwzględnieniem założeń diagnozy funkcjonalnej oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
  • Opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem procesu diagnozy, w tym opinii i orzeczeń zawierających wskazania do pracy nauczycieli i specjalistów z dzieckiem.
  • Stosowanie standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Prowadzenie procesu postdiagnostycznego po przeprowadzonej diagnozie. 

Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do udziału w działaniach pilotażowych prowadzonych w okresie od października 2017 do lutego 2018 r. związanych ze stosowaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w praktyce.

Koordynatorem projektu w ramach konkursu została Bernarda Kurczewska - dyrektor PCE Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamiennej Górze.