Sppotkanie dla nauczycieli świetlic szkolnych.Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza nauczycieli na spotkanie w ramach


 ,,Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli świetlic szkolnych”


na temat:


 ,,Trudne dziecko w świetlicy szkolnej”.


Termin: 28 marca 2017 r. godz. 15;30

Miejsce: PCE, ul. Papieża Jana Pawła II 17, Kamienna Góra.


Osoba prowadząca: Gabriela Lindenblat – doradca metodyczny. 


Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 27 marca 2017 roku pod nr tel. 75 645 02 44 lub kom. 601 646 072.

 

Serdecznie zapraszamy !