Program badań przesiewowoych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich.


Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest Programu badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich . Obejmie on około 115 000 dzieci, w pierwszym etapie badania przesiewowe będą wykonywane w 8 województwach Polski wschodniej, a w drugim w 8 województwach Polski zachodniej.

Celem Programu jest wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój.

Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Człowiek - Człowiekowi. Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone w latach poprzednich objęły populację ponad 463 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całej Polski i pokazały, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, które mają istotne znaczenie dla rozwoju dziecka i wyników nauczania. Uzyskane wyniki potwierdziły dużą skalę problemu zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dzieci.

Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamiennej Górze realizują program na terenie szkół wiejskich naszego regionu. 

Koordynatorzy Programu:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kochanek,
dr n. med. Anna Piotrowska