VIII ogólnopolska akcja ekologiczna.


SZANOWNI NAUCZYCIELE, DRODZY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE.

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji ekologicznej: "Dzień Ziemi 2017" zapraszamy po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w VIII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem:

 

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY - ATRAKCYJNE NAGRODY CZEKAJĄ

Zapraszamy do zgłaszania  placówek do ogólnopolskiej akcji ekologicznej, w której zebrane zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu a wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają nagrody. Akcję kierujemy szczególnie do samorządów uczniowskich szkół. Honorowy patronat nad naszymi działaniami objął pan profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.

W poprzedniej edycji naszej akcji wzięły udział szkoły i przedszkola z całej Polski zbierając średnio po ok. 5 kg zużytych telefonów na 100 uczniów. Zwycięskie szkoły publikujemy na stronie internetowej www.ekophone.pl

SZCZEGÓŁY POSTEPOWANIA W BIEŻĄCEJ EDYCJI KONKURSU*

1. Do 19 maja 2017 r. np. samorząd uczniowski przeprowadzi wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony bądź w częściach.

2. Po przeprowadzeniu akcji zebrane telefony należy zapakować do możliwie najmniejszego, stabilnego pudełka kartonowego. Paczkę należy przygotować do transportu tak aby zawartość nie wysypała się, tzn. zakleić taśmą.

3. Prosimy następnie o wypełnienie formularza dostępnego na www.ekophone.pl w zakładce konkurs akcja ekologiczna i wysłanie go mailem na adres: biuro@ekophone.pl Zgłoszenia należy przesyłać w terminie maksymalnie do 26 maja 2017.

4. Zorganizujemy na własny koszt odbiór paczki z telefonami, które zostaną następnie przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.

5. Każda szkoła i przedszkole za każdy kg zabranych telefonów komórkowych bez baterii otrzyma 1 punkt.*

6. Za zebrane punkty wszystkie szkoły otrzymają kupony firmy Sodexo według przelicznika: 1 punkt = 5 zł.

7. W naszym konkursie ekologicznym mamy również atrakcyjne nagrody dodatkowe jak poniżej:

a) Szkoły i przedszkola które uzyskają najlepsze przeliczniki (relacje) ilości zebranych kg telefonów do ilości uczniów w szkole otrzymają nowoczesne, cyfrowe aparaty fotograficzne*.

b) Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjną nagrodę główną do wyboru spośród nagród przewidzianych w regulaminie konkursu* (np. tablet, ekspres do kawy, sprzęt sportowy, sprzęt RTV, kamera sportowa, odtwarzacz DVD, monitor, drukarka, smartfon, konsole i gry video, gry edukacyjne, zapas papieru do ksero itp. do wyboru przez szkoły.*

c) W naszej akcji ekologicznej każda szkoła i przedszkole otrzyma nagrodę oraz każda szkoła ma JEDNAKOWE szanse, ponieważ w kategorii nagród w punkcie 8 (a,b) liczy się wyłącznie aktywność wyrażona w relacji ilości kg telefonów do ilości uczniów w szkole.

Np. 3 kg telefonów zebrane przez 200 uczniów daje wynik 0,015, ale 2 kg zebrane przez 100 uczniów daje lepszy wynik 0,02.

Wyniki akcji ekologicznej - konkursu zostaną opublikowane zgodnie z regulaminem w czerwcu 2017 r. na stronie www.ekophone.pl

Mamy nadzieję i wierzymy, że ta wspólna ogólnopolska akcja do której przyłącza się nieustannie tak wiele placówek oświatowych, przyczyni się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych w polskich szkołach, dzięki którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza i bezpieczniejsza.

Z poważaniem,

Leszek Kotyza

EKOPHONE

32-600 Zaborze, ul. Węgielnik 2

NIP: 628-108-06-88, REGON:122922239

tel. 607 858 460

www.ekophone.pl e-mail: biuro@ekophone.pl

 *Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ekophone.pl w zakładce Regulamin.

Zacznijmy porządkowanie i sprzątanie świata od własnego biurka i otoczenia.

DZIĆKUJEMY ZA EKOLOGICZNĄ POSTAWĆ I OCZEKUJEMY NA WASZE ZGŁOSZENIE.

PAMIĆTAJ BĄDŹ EKO!