Zaświadczenia do odbioru.


W sekretariacie PCE można odebrać zaświadczenia ze szkoleń nt: ,,Mutyzm wybiórczy w szkole i w domu"

oraz

,,Zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu profilaktyki uniwersalnej".

Serdecznie zapraszamy !