Odbiór zaświadczeń.


W sekretariacie PCE są do odbioru zaświadczenia
z warsztatów nt: ,,Rola bajki w życiu dziecka - wspieranie kompetencji czytelniczych - wychowawcza i terapeutyczna rola tekstów literackich".